حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي يكي از اركان مهم آموزشي دانشگاه مي باشد كه بيشترين ارتباط را با دانشجويان دارد و دانشجويان از بدو ورود تا پايان تحصيلات با اين حوزه در ارتباط مستمر هستند و همچنين بنابر ماهيت اين حوزه با استادان مدعو و اعضاء هيات علمي تمام وقت، نیمه وقت نيز در ارتباط دائم مي باشد. كه پاره اي از وظایف این معاونت آن به شرح ذيل مي باشد:


• تعيين راهكارها و سياست كلي و خط مشي حال و آينده امور آموزشي
• اجراي آئين نامه ها و مقررات آموزشي مصوب
• برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه
• نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي گروهها و كوشش در جهت حل مشكلات آموزشي آنها
• تهيه و تنظيم سياستهاي آموزشي واحد و ارائه آن به ریاست دانشگاه
• نظارت بر فعاليتهاي آموزشي کلیه دانشجويان
• انجام مشاوره هاي تخصصی با دانشجويان در خصوص مشكلات خاص آموزشي
• رسيدگي به تخلفات آموزشي دانشجويان از طريق كميته انظباطي
• ارزشيابي عملكرد آموزشي ساليانه اعضاي هيات علمي و كادر آموزشي دانشكده بمنظور ارتقاء كيفيت فعاليت آنها
• ايجاد ارتباط و هماهنگي با مديران ذيربط حوزه معاونت آموزشي دانشگاه جهت اجراي مقررات و دستورالعمل هاي آموزشي مصوب
• نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان، گروه ها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها  
• اجراي آئين نامه ها و مقررات پژوهشي مصوب
• برنامه ريزي و تنظيم خط مشي و روشهاي اجرايي لازم جهت اجراي مصوبات شوراي پژوهشي و شوراي انتشارات دانشگاه
• همکاری درتهيه و تنظيم سياستهاي پژوهشي
• نظارت بر كليه فعاليتهاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان با نظارت شوراي پژوهشي و ارتباط با صنعت
• ارزشيابي عملكرد پژوهشي ساليانه اعضاي هيات علمي
• ايجاد ارتباط و هماهنگي با مديران حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اجراي مقررات و دستورالعمل هاي پژوهشي
• نظارت بر ثبت نام اينترنتي
• تلاش در جهت ايجاد ارتباط با مراكز صنعتي كشور
• ايجاد ارتباط با مراكز صنعتي از طريق اعزام دانشجويان به كارآموزي زير نظر اعضاي هيئت علمي و نيز اخذ پروژه هاي تحقيقاتي و واگذاري آنها به اعضاي هيئت علمي
• ترغيب و تشويق اساتيد جهت تأليف، ترجمه و نگارش كتب و مقالات علمي و تخصصي
• نظارت بر حسن اجراي سمينارها و گردهمائيهاي علمي
• نظارت بر حسن اداره كتابخانه و تلاش براي ارتقاء كميت و كيفيت منابع علمي موجود
• بررسي درخواستهاي اساتيد جهت استفاده از بورسها و فرصتهاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت تنظيم معيارها و الويت ها و اعلام مراتب به ریاست
• تهيه و تنظيم گزارش های ساليانه و ارائه آن به ریاست دانشگاه

مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، ورود شما کاربر محترم را به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز گرامی می دارد.

ساعات کاری دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند که ساعات کاری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

  • اتاق 101 مدیریت
  • اتاق 102 آموزش
  • اتاق 103 دبیرخانه
  • اتاق 104 انفورماتیک
  • اتاق 105 مالی
جستجو