1-مدیریت فنی و اتوماسیون اداری


2- مدیریت امـور اداري

 • تامين منابع انساني و اجراي آئين نامه ها و ضوابط استخدامي
 • صدور احكام كارگزيني كاركنان اداري
 • اجراي طرح هاي مصوب مربوط به رفاه عمومي كاركنان
 • تهيه وسائل و مايحتاج واحد دانشگاهي
 • اداره امورنقليه و سرويس اياب و ذهاب
 • حفظ و نگهداري از ساختمانها و تاسيسات و تجهيزات و انتظامات


   قسمت هاي مختلف اداري

 • انتظامـات
 • انتشـارات
 • دبيـرخانه
 • نقـليـه
 • کارگـزيني
 • انـبــار
 • تدارکـــات
 • خـــدمــات

3- مدیریت امـور مالـي
   قسمت مالي دانشگاه  اقدامات ذیل  از جمله کليه پرداختها و دريافت ها را در دانشگاه انجام  می دهد:

 • پرداخت شهريه ثابت و متغير
 • پرداخت هزينه فيش غذا
 • دريافت وام
 • تقسيط شهريه و ...

مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، ورود شما کاربر محترم را به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز گرامی می دارد.

ساعات کاری دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند که ساعات کاری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

 • اتاق 101 مدیریت
 • اتاق 102 آموزش
 • اتاق 103 دبیرخانه
 • اتاق 104 انفورماتیک
 • اتاق 105 مالی
جستجو