قائم مقام کلیه وظایفی که از سوی ریاست به او محول می شود را بر عهده دارد. قائم مقام براي اجراي وظايف محوله و بر اساس حجم عمليات و استانداردهاي تشكيلاتي مي تواند معاونيني داشته باشد. تعداد عناوين سازماني معاونين بر اساس سازمان اداري مصوب دانشگاه كه به تصويب مراجع قانوني ذيربط مي رسد تعيين مي شود. معاونين بر اساس پيشنهاد قائم مقام و تأييد و حكم ریاست دانشگاه براي يك دوره دو ساله منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد .


 
•        نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق ریاست دانشگاه ابلاغ مي شود و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد استعدادهاي تحصيلي
•        ايجاد هماهنگي و نظارت بر امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي
•        نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي
•        ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليتهاي معاونتها
•        ارزيابي فعاليتهای ساليانه  و گزارش آن به ریاست دانشگاه
•        پيشنهاد معاونين و مديران به ریاست دانشگاه
•        ايجاد ارتباط و هماهنگي با معاونين دانشگاه جهت اجراي مقررات و ضوابط مربوط در واحد
•        ايجاد هماهنگي با معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه بمنظور برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي فوق برنامه
•        نظارت بر عملكرد كادر غيرهيات علمي دانشكده ها وارزيابي فعاليت و رفتار آنها با مشاركت مديران
•        بررسي و برآورد نيازهاي مالي، استخدامي، تجهيزاتي و تحقيقاتي دانشكده ها
•        شركت درشوراهاي ذيربط دانشگاه و انعكاس نتايج و گزارشات شوراها به اعضاي هيات علمي و كاركنان و احياناً دانشجويان دانشكده در مراسم های مربوطه
•        بررسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات كاركنان آموزشي واحد و كوشش در جهت حل مشكلات آنان
•        نظارت بر تنظيم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي
•        نظارت بر حسن اجراي اعتبارات ابلاغي و نحوه هزينه كردن آن مطابق مقررات

مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، ورود شما کاربر محترم را به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز گرامی می دارد.

ساعات کاری دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند که ساعات کاری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

  • اتاق 101 مدیریت
  • اتاق 102 آموزش
  • اتاق 103 دبیرخانه
  • اتاق 104 انفورماتیک
  • اتاق 105 مالی
جستجو