برنامه دانشگاه در یک دوره 15 ساله در زیر طرح شده است :


الف : عناوین رشته های آموزشی موسسه مطابق جدول زیر مورد درخواست موسسه است.

ردیف

عنوان رشته

گرایش

مقطع

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکترا

1

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات

*

*

*

*

فناوری ارتباطات

*

*

*

*

شبکه و ارتباطات

 

*

*

 

داده کاوی و مدیریت دانش

 

*

*

 

امنیت اطلاعات و ارتباطات

 

*

*

 

2

اقتصاد ارتباطات و اطلاعات

-

 

*

*

 

3

تجارت الکترونیک

-

*

*

*

 

4

کامپیوتر

سخت افزار

*

*

*

*

نرم افزار

*

*

*

*

هوش مصنوعی

   

*

*

الگوریتم و محاسبات

   

*

*

5

حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

-

 

*

*

*

6

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

-

 

*

*

*

مدیریت منابع سازمانی

 

*

*

*

مدیریت منابع انسانی

   

*

 

مدیریت زنجیره تامین

   

*

 

مدیریت ارتباط با فرد در اجتماع

   

*

*

7

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم ها

 

*

*

*

 

ب) دلایل درخواست رشته های آمده در جدول:
 
تغییر و تحولات جهانی در دهه های اخیر، در فناوری های نوین و نحوه ی اداره جهان، کشور ها را واداشته تا از همه امکانات و فرصت خود برای اثرگذاری هر چه بیشتر در اداره جهان با توجه به منافع ملی خود استفاده کنند. شناسایی، ارزیابی و پیش بینی آینده و نحوه استفاده از فرصت ها و امکانات برای تاثیر گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و امنیتی اداره جهان ضرورتی انکار ناپذیر است.چشم انداز عصری که بنای بشر به عنوان عوامل تولید و مصرف ترافیک به حداقل رسیده و به جای آن بیشتر ترافیک میان تجهیزات و انواع وسایل جریان پیدا کند دور نیست، بدین ترتیب «اینترنت اشیاء» گستردگی و پیچیدگی بیشتری خلق می کند. تصور رقم دهها میلیون و یا صدها میلیارد کاربر اینترنت مقداری عجیب است. با وارد شدن اینترنت به دنیای اشیاء مفهوم «حضور همه گیر» یا «حضور دائمی» اینترنت به مفهوم واقعی کلمه محقق خواهد شد. پیش بینی این امکان بر روند تحول فناوری نهفته است. مفهوم شبکه های همه جا حاضر بر جنبه های ارتباطی فناوری هایی که در هر زمان و در هر مکان در دسترس باشند تمرکز دارند. این همان تحول پارادایمیک است که همه شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر را در مکتب دیگری تعریف می کند.
با حضور فناوری های نوین، همانند اطلاعات و ارتباطات،شبکه های نسل آینده مبتنی بر پروتکل اینترنت و به کار گیری ترکیبی شبکه های سیار و اینترنت و زیر ساخت های ارتباطات راه دور، این امر میسر می شود.فناوری های «حس گر رادیویی »، هوشمند و نانو، وحتی بیو تکنولوژی امکان بازیابی موقعیت فیزیکی وسایل متصل شده به هم را فراهم می کند. شبکه ها و وسایلی که به هم وصل می شوند از طریق توسعه فناوری های باهوش، هر روز هوشمند تر می شوند. طی سال های 1991تا 2004 میلادی میزان درآمد خدمات ارتباطی از 403 میلیارد دلار به 1216 میلیارد دلار رسیده است. در همین فاصله زمانی تا سال 2003 سرمایه گذاری در ارتباطات راه دور از 124 میلیارد دلار به 215 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.درآمد از فروش تجهیزات ارتباطاتی طی همین سال ها از 120 میلیارد دلار به 300 میلیارد دلار رسیده است. ترافیک بین المللی از 38 میلیارد دقیقه به 140 میلیارد دقیقه رسیده است.
سهم منطقه ای در سرمایه گذاری ارتباطات دور در جهان به صورت،37 درصد برای آسیا، 33 درصد برای اروپا، 23 درصد برای آمریکا، 4 درصد برای آفریقا و 3 درصد برای اقیانوسیه در سال 2004 میلادی بوده است.در بعضی کشور ها در آمد خدمات ارتباطات را دور قابل ملاحظه است. کره جنوبی در سال 2004 نزدیک به 27 میلیارد دلار درآمد داشته که نسبت به سال 1998 دو برابر شده است. استرالیا و هند نیز در این دوره درآمد خدمات مخابراتی خود را به دو برابر یعنی 23 و 15 میلیارد دلار رسانده اند. در چنین وضعیتی از روند تغییرات در یک حوزه فناوری که کلیه شئونات زندگی فردی و اجتماعی بشر را در اقتصاد، تکنولوژی، فرهنگ، سیاست، حقوق و غیره تحت تاثیر قرار می دهد؛  نمی توان با کمبود نیروی انسانی تربیت شده کشور را اداره کرد. به ویژه زمانی که آثار تحولات، بروز عینی پیدا کند.
تاسیس و اداره موسسات آموزش عالی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بار دولت را در زمینه تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده در سطح عالی کاهش می دهد.
با توجه به موارد بالا لزوم پیشروی در تمام عرصه های فناوری اطلاعات و ارتباطات امری ناگزیر نموده لذا حوزه های کاربردی این فناوری در چرخه کسب و کار هر روز افزایش می یابد.
کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحلیل فرایند های کسب و کار بنگاه های تجاری در زمینه های مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زنجیره تامین و سیستم های ارتباط با مشتری هر یک به خودی خود متضمن مفاهیم مشترکی در حیطه تخصصی و همچنین حیطه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.
 
در دیگر کاربرد های که بیشتر پس از پیاده سازی سیستم های فوق در سازمان ها مورد نیاز می نماید و میتوان با استفاده از آن افق راهبردی سازمان را ترسیم نمود، بهره گیری از فناوری های هوشمند کسب کار است که مفاهیمی چون داده کاوی و مدیریت دانش را متضمن می گردند.
 
 
ج) برنامه تعداد دانشجوی ورودی و خروجی طی یک دوره 15 ساله به قرار جدول زیر مورد نظر است.

سال

ورودی

خروجی

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکترا

کاردانی

کارشناسی

ارشد

دکترا

1

250

240

-

-

-

-

-

-

2

250

320

-

-

-

-

-

-

3

300

400

-

-

250

-

-

-

4

350

400

-

-

250

-

-

-

5

400

480

60

-

300

240

-

-

6

500

640

60

-

350

320

-

-

7

600

640

90

-

400

400

60

-

8

600

640

90

-

500

400

60

-

9

750

800

120

-

600

480

90

-

10

750

800

120

50

600

640

90

-

11

750

800

120

40

600

500

100

-

12

750

800

120

40

600

500

100

20

13

750

800

120

40

600

500

100

30

14

750

800

120

40

600

500

100

40

15

750

800

120

40

600

500

100

40

 

د) منابع مالی و اعتبارات:
هیأت موسس منابع مورد نیاز را به مبلغ بیش از 1.000.000.000 ريال در بانک ملت (تجارت) قم به حساب مورد نظر واریز و بلوکه می نماید .علاوه بر مبلغ فوق ، با بانک ها و مسئولین استان مذاکراتی برای اخذ اعتبارات و تسهیلات تکمیلی در حال انجام است .به هر روی اجرای طرح موسسه آموزش عالی تعالی قم از نظر تامین اعتبار آماده اجرا است.


هـ) زمین و قضای کالبدی


ی) برنامه های اجرایی
     1- برنامه قبل از شروع کار: همانطور که در پیش گفته شد، تدارک فضایی، مالی، نیروی انسانی به ویژه کادر آموزشی و برنامه ریزی فعالیت های آینده موسسه از جمله این برنامه ها خواهد بود.
     2- برنامه های اجرایی به هنگام شروع به کار موسسه: برنامه اصلی موسسه فعالیت آموزشی با کیفیت استاندارد و در نتیجه تربیت نیروی انسانی عالم و ماهر در رشته های تحصیلی موسسه است . برنامه های دیگر برای تکمیل فعالیت های آموزشی به قرار زیر به اجرا در خواهد آمد :

طراحی ساز و کار اتوماسیون عملیات امورآموزشی
ایجاد کتابخانه دیجیتال
ایجاد امکان برقراری آموزش از راه دور
ایجاد کارگاه ها و آزمایشگاه های مورد نیاز آموزشی و پژوهشی.
برگزاری کنفرانس ها و سمینار های علمی و آموزشی
برقراری ارتباط آموزشی و علمی با سایر واحد های آموزش عالی داخلی و خارجی
توسعه و ایجاد رشته های نوین با توجه به نیاز روز منطقه و کشور
تبادل استاد و دانشجو با سایر مراکز آموزش عالی و در آینده ای نه چندان دور بین المللی


هم اکنون در دو رشته مهندسی IT  و مهندسی نرم افزار کامپیوتر و کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشجو در حال تحصیل است و از اول مهر 1389 چند رشته مهندسی دیگر به آن اضافه خواهد شد .

 

 

 

 

مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، ورود شما کاربر محترم را به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز گرامی می دارد.

ساعات کاری دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند که ساعات کاری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

  • اتاق 101 مدیریت
  • اتاق 102 آموزش
  • اتاق 103 دبیرخانه
  • اتاق 104 انفورماتیک
  • اتاق 105 مالی
جستجو