آموزش (آقايان شكارچي/عباسي) - حسابداري- كارگزيني (آقاي نيك نيا):     37833301-025


مديريت امور دانشجويي - رئيس دبيرخانه مركزي (خانم راشدي):      37833302 -025

رفاه دانشجويي (آقاي يزدي):     09195410852


دفتر تحصيلات تكميلي (خانم حسن پور):     37833303-025

 

مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، ورود شما کاربر محترم را به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز گرامی می دارد.

ساعات کاری دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم می رساند که ساعات کاری مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

  • اتاق 101 مدیریت
  • اتاق 102 آموزش
  • اتاق 103 دبیرخانه
  • اتاق 104 انفورماتیک
  • اتاق 105 مالی
جستجو