بسم الله الرحمن الرحيم

 

به استحضار می رساند آخرین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان در سال 1399 روز پنجشنبه مورخ 1399/12/14 برگزار می گردد.