مدیریت دانشجويي با مجموعه ادارات تحت پوشش خود تامين‌كننده نيازهاي عمومي دانشجويان گرامي است. دانشجويان عزيز مي‌توانند براي تأمين نيازها و رفع مشكلات خود در زمينه‌هاي تغذيه، مشاوره، خوابگاه‌ها، خدمات پزشكي، فراغت از تحصيل و ... به ادارت تابعه مراجعه كنند. پي‌گيري‌هاي لازم جهت فعاليت‌هاي فرهنگي و ورزشي نيز توسط حوزه دانشجويي انجام مي‌شود و دانشجويان توانمند و صاحب ذوق مي‌توانند با مراجعه به مراكز تعيين شده ضمن همكاري و بروز استعدادهاي خود فضايي با طراوات را در محيط تحصيل ايجاد نمايند.


 
  1- اداره خدمات دانشجويي دانشكده‌ها
امور دانشجويي در دانشكده‌هاي دانشگاه مستقر بوده ضمن راهنمايي اداري مورد‌نياز دانشجويان خدمات ذيل را نيز ارائه مي‌نمايند.

  2- اداره فارغ‌التحصيلان