اطلاعيه

حذف تکدرس(اضطراري)

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مهلت انجام حذف اضطراري در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 از روز دوشنبه مورخ 11/ 10/ 1396 لغايت چهار شنبه مورخ 13/ 10/ 1396 مي باشد.

حذف اضطراري فقط با مراجعه حضوري خود دانشجو به آموزش و پر کردن فرم مخصوص آن، انجام خواهد شد.

 

دانشجويان محترم لازم است به نکات ذیل توجه کنند:

1- غيبت دانشجو در درس مربوطه نبايد از تعداد جلسات مجاز برای غیبت (از تعداد جلسات درس مربوطه) بیشتر باشد.

2- حذف اضطراري صرفاً براي يک درس غير عملي و غير آزمايشگاهي خواهد بود.

3- پس از اعمال حذف اضطراری درس در پورتال آموزشی، باید تعداد واحد باقيمانده برای دانشجویان حداقل 12 واحد باشد.